top of page

The Full Story

About me and my art

VARMT VÄLKOMMEN

Passionen för konsten har funnits sedan barndomen och följt med under livet där måleriet tagits upp på nytt under senare tiden. Inspirationen hämtas från vardagens intryck och glädjen i livet. Jag är autodidakt och målar i akryl och blandteknik.

Att måla tillfredsställer mig på ett djupt plan. Det är till skillnad från att jobba, det är ett kall. Och inte alltid lätt, ofta inte, men det är värt det. Att dela skönheten jag känner mig nära är själen i mitt arbete.

Att fokusera på duken i timmar är en meditation där jag går in i ett flödestillstånd som tillfredsställer en kunskap om mitt syfte. Denna energi översätts till min konst, det är ett tillåtande av kreativ kraft.

Mitt uppdrag är att dela med mig av min gåva och att låta den kreativa kraften flöda genom mig för att inspirera fler att flöda genom hela mänskligheten.

När du köper mitt konstverk får du en målning som är levande, originell och gjord med kärlek och omsorg. Jag är oerhört hedrad över att du överväger en (eller flera) av mina verk att visa upp som en del av ditt utrymme. Mitt mål är att skapa målningar som uppvisar positivitet, värme, liv och kommer att få ett leende på läpparna.

The passion for art has existed since childhood and accompanied it throughout life, where painting has been taken up again in recent times. The inspiration is drawn from everyday impressions and the joy in life. I am self-taught and paint in acrylic and mixed media.

Painting satisfies me on a deep level. It’s different from working, it’s a calling. And not always easy, often not, but it’s worth it. Sharing the beauty I feel close to is the soul of my work.

Focusing on the canvas for hours is a meditation where I enter a flow state that satisfies a knowing of my purpose. This energy translates into my art, it is a letting of creative power.

My mission is to share my gift and to let the creative power flow through me to inspire more to flow through all of humanity.

anitalindholm63@gmail.com

0704388746

Penslar

Why

Mina målningar erbjuder en multisensorisk upplevelse, med taktila ytor som inbjuder till beröring och utforskande, vilket ger glädje och inspiration till alla utrymmen. Oavsett om du vill lägga till karaktär till ditt hem eller kontor, är min konst den perfekta lösningen.

Mitt citat

“Glädje och inspiration mycket viktiga i min konst. Vill skapa verk som sprider positivitet och hopp, som kan göra en tittare le och må bättre. Detta betyder inte att jag ignorerar de svåra eller smärtsamma sakerna i livet. Tvärtom, försöker jag ofta hitta skönhet och ljus i det mörka”

bottom of page